Día Horario Lugar Información adicional
Martes 12:30 hs. a 14:30 hs. Gabinete Prof. Bottaro
Martes 17:30 hs. a 19:00 hs. Gabinete Prof. Apelbaum
Miércoles 11:00 hs. a 13:00 hs. Gabinete Prof. Bottaro
Jueves 12:00 hs. a 15:00 hs. Gabinete Prof. Dabbah
Jueves 12:30 hs. a 14:30 hs. Gabinete Prof. Bottaro
Jueves 17:30 hs. a 19:00 hs. Gabinete Prof. Apelbaum
Viernes 11:30 hs. a 13:30 hs. Gabinete Prof. Dabbah